MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องพิพิธสมบัติ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องพิพิธสมบัติ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส)
เป็นประธานการประชุมและมีผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยืเข้าร่วมประชุมด้วย
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,951,834