MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น ๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น ๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,918,035