MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานโดดเด่น เพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานโดดเด่น
เพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (24 ก.ค. 2562)


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,993,457