กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ อีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
 
หน้าหลัก >> กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

หมวดย่อย
   คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๓๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) (19 ม.ค. 2559)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๕๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ (19 ม.ค. 2559)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (14 ม.ค. 2559)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๗๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) (27 พ.ย. 2558)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (5 พ.ย. 2558)
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (5 พ.ย. 2558)
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (28 ต.ค. 2558)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (27 ส.ค. 2558)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (27 ส.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๔๐๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (27 ส.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
 ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
|สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ|
|สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา|
|ราชกิจานุเบกษา|
|Government Knowledge Center|
|Download แบบฟอร์ม|
|KM สพร.|
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Public Sector Development Division) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 507 6635 โทรสาร 02 547 5256 Email : psdg@moc.go.th